Poliçe Vadesi Hatırlatma
Poliçe Vadenizi Hatırlatalım
Haberler
İstatistikler
Ziyaretçi Sayacı
Online : Kişi
Bizbize Sigortacılık Hizmetleri
Sıkça Sorulan Sorular

Acentenize soru sormaktan çekinmeyin. “Maksimum Hizmet Acentesi” ve “sorumluluk bilincinde” olmamızın gereği tüm sorularınızı cevaplamaya her zaman hazırız.

Çok soru soran sigortalılarımız bizim için her zaman makbuldür. Çünkü neyi satın aldığının farkındadır.

Poliçesini sadece fiyat kıyaslaması ile tercih edenler ise çoğu zaman büyük hayal kırıklıkları yaşamaya mahkumdurlar.

Lütfen sigortacılarınıza çok soru sorun. Burada yer verdiğimiz sorular sizlerden gelen sorulardan derlenmiştir.

Sorular ve cevaplar misyonumuz gereği sigortalılarımızı ön bilgilendirme niteliğindedir.

Cevapların, Anadolu Sigorta AŞ. ve Biz Bize Sigorta ve Ara.Hiz.Ltd.Şti. açısından yasal anlamda bir bağlayıcılığı söz konusu değildir.

Muhtemel güncel değişiklikler için lütfen bizi arayınız.

Düzenletmiş olduğunuz isteğe bağlı poliçelerinizle birlikte yasal olarak verilmesi zorunlu olan "Bilgilendirme Formunu" Acentenizden isteyiniz.


KASKO SİGORTANIZ HAKKINDA :


1. Kasko poliçemi yaptırırken değişik şirketlerden Full Kasko adı altında çok farklı fiyatlar verilmektedir. Farklı şirketler arasında nasıl mukayese yapabilirim ve hangi kriterlere dikkat etmeliyim?

Sektörde yaşanan kıyasıya rekabetin içeriği hizmet ve kalite standartlarının yükseltilmesi noktalarında olması gerekirken, maalesef bir çok şirket teminat kapsamları veya limitlerini daraltmak suretiyle düşük fiyat politikası izlemeyi tercih etmektedirler. Başlangıçta cazip gelen fiyat avantajı ise hasar anında sigortalının kabusu haline dönüşebilir. Sigortanın mantığı ve risk hesabı matematiksel olarak şirketler arasında değişiklik göstermez. Ancak sunuşta alıcının tercihleri arasında baskın gelen husus fiyat olduğu için, değişik alternatifler sunularak ucuz fakat yetersiz poliçelere yönlendirme yapılmaktadır.

Kasko poliçenizi yaptırmaya karar verdiğinizde, aracınızı gerçek piyasa değeri üzerinden beyan ederek ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve hukuksal koruma teminat limitleri öncelikli olmak kaydıyla diğer tüm teminatları da içeren yazılı teklif talep ediniz. Yazılı teklif vermekten kaçınan acente ya da sigorta şirketini tercih etmeyiniz. Sözlü beyan edilen her teminatın, yazılı teklifte de yer aldığını kontrol ediniz.

Ful Kasko çatısı altındaki genel teminatlar aynı olmakla beraber sigorta şirketlerinin dönemsel olarak uyguladıkları promosyon tarzı ek teminatları da karşılaştırdıktan sonra kararınızı kesinleştiriniz.

- İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı: Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk, Trafik Sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

- Ferdi Kaza Teminatı: Kaza neticesinde kendinize gelen bedeni zararları (tedavi giderleri, ölüm/sürekli sakatlık) tazmin etmeye yöneliktir.

2. Full Kasko ne demektir ?

Kasko sigorta poliçesi, çarpma/çarpışma, çalınma ve yanma olarak verilen teminatlar ve bu teminatlara ek olarak verilebilen deprem, sel seylap, terör gibi ek teminatların bir arada verilmesinden ibarettir. Full kasko tabiri verilebilecek tüm ana teminatlar ve ek teminatların verildiği kasko ürünleri için kullanılan bir halk tabirdir.

Ancak bu tabir altında pazarlanmaya çalışılan ve çok çeşitli farklılıklar içeren sigorta poliçeleri mevcuttur. Birçok şirket Full Kasko sattığını söylemekle beraber “şu teminatı da isterseniz ilave olarak şu primi ödemelisiniz” tarzında yaklaşım sergilemektedirler.

Poliçenizi düzenletmeden önce mutlaka yazılı olarak teklif isteyiniz. Birden çok teklif alarak ve kıyaslamada fiyatı son noktaya koyarak karşılaştırma yapınız. Sonuçta her yönden beklentilerinize cevap verebilecek olan poliçeyi siz seçiniz.

3. İnternet üzerinden poliçemi kendim oluşturmanın daha pratik, kendi kontrolümde daha net ve güvenilir olacağını düşünüyorum. Bu konuda karşılaşabileceğim problemler nelerdir?

Sigorta yaptırmamızın ana gayesi riskimizi sigorta şirketine devretmek, poliçe döneminde meydana gelebilecek hasarı eksiksiz ve zamanında alabilmektir.

Ayrıca kaza ya da hasar anında alınacak hizmet desteği ve doğru yönlendirme de çok önemlidir. Dolayısıyla doğru Acente tercihi çok önemli bir konudur. Acenteniz gerek poliçenin düzenlenmesi esnasında, gerek poliçe döneminizdeki olası hasarlarınızda ve gerekse yenilemelerinizin zamanında yapılarak mağduriyetinizin önlenmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Hatta mümkünse Banka şubeleri ve otomobil satış yerlerinde poliçe düzenletmek yerine, işi yalnızca sigortacılık olan tam yetkili profesyonel acentelikleri tercih etmeniz her yönden menfaatinize olacaktır.

4. Kasko poliçemin bana sunduğu teminatlar nelerdir?

a. Gerek hareket, gerekse durma halinde iken meydana gelen kazalar ile üçüncü kişilerin verdikleri zararlar,
b. Aracın yanması, ( Sigara ve benzeri madde zararlarının teminata dahil olmasına dikkat ediniz )
c. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs. ( Poliçenizde anahtarın ele geçirilmesi suretiyle çalınmanın teminata dahil olmasını kontrol ediniz. Aksi takdirde büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz )

Bu risk gruplarına ilave olarak aşağıdaki risklere karşı da ek teminat alınma olasılığı bulunmaktadır:

- Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
- Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ile bunları önlemek üzere yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşan zararlar,
- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,
- Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
- Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, (sel muafiyeti verilmemesine dikkat ediniz en çok mağduriyet yaşanan konulardan biridir.)
- Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
- Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
- Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
- Taşıtın, kurallara uygun, yasal olarak izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
- Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
Yukarıda sunulan ana teminatların dışında sigorta şirketlerince sağlanan ve farlılık gösterebilen ek teminatlar da bulunmaktadır.

5. Araç el değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi de el değiştirir mi?

Hayır. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı satın alan kişi, isterse yeniden sigorta yaptırabilir.

6. Aracımın tam zayi (pert) olması veya çalınması halinde poliçede yazılı araç değeri tam olarak ödenir mi?

Aracınız 0 Km. ise, poliçenizde “yenisi klozu” mevcut ise ve sigorta şirketinizin öngördüğü süre içerisinde bu durum meydana gelmişse o andaki 0 araç değeri ödenir veya adınıza araç temin edilir.

Ancak 1 yaş ve üzerindeki araçlar için poliçede yazılı araç değeri asla bağlayıcı değildir. Bu durumda pert olan aracınız için yapılacak piyasa araştırması neticesinde tespit edilecek değer ödenecektir. Bu nedenle poliçeye yazılan araç değerlerinin gerçeği yansıtması önem arz etmektedir. Aracınızın gerçek değerinin dışında verilecek fiyatlara rağbet etmeyiniz.

7. Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.


8. Araç başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar esnasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır. Bu amaçla oluşturulmuş klozu satın almak gerekir.

9. Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar kasko sigortalarına dahil midir?
Kamu otoritesi tarafından çekilirken oluşan hasarlar teminata dahildir.

10. Araçlarda taşınan emteanın Kasko sigorta kapsamına dahil edilmesi mümkün müdür?
Yük taşıyan araçlar için bu teminat verilebilir. Araçta taşınan emteanın ruhsat sahibine ait olması gerekir.

11. Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart lastik ve cantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik cant, TV.,oto cd çalar gibi değer olarak standartlarından farklı olan eklemeler için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli ve poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo teyp, kolonlar equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten ve takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin poliçede mutlaka gösterilmesi gerekmektedir.

12. Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın Kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu hasar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”, ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

13. Karayollarında seyir halinde iken yoldaki bir kasise düşme sonucu otomobilimin lastiği yarıldı. Kasko poliçemden değiştirilebilir mi?

Başka bir nedenle patlayıp da üzerinde harekete devam etmeniz sonucu yarılmamış ise Kasko Poliçeniz hasarınızı karşılar. Düşülecek eskime payı sigorta şirketleri uygulamalarına göre değişkenlik göstermektedir.

14. Kaskolu aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigorta şirketi tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortaya devreder.

15. Başkasının %100 kusurlu olduğu bir kazada, aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko Poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık indirimim yanar mı?
Kasko sigortasının sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın, kendi sigorta şirketiniz tarafından karşılanmasıdır. Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için, daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Trafik Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurur. Tazminat ödemesi, karşı tarafın sigorta şirketi tarafından, sizin şirketinize aktarılacağı için, hasarsızlık indiriminizde genelde herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz. Bu durum, kasko sigorta sözleşmenizin ön yüzünde belirtilir. Eğer belirtilmemiş ise bu durumun sonuçlarını mutlaka şirketinize sorunuz.

16. Kasko Sigortam kapsamında bir hasarım oldu. Sigorta şirketi kaç gün içerisinde tarafıma hasar ödemesi yapmak zorundadır?

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç iş günü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin, iyi niyet kuralı gereği hemen yapılması esastır.

17. Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminatı öder mi?

Trafik kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise mevzuata göre, geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı alkollü içki kullanımı nedeniyle, güvenli sürüş yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.


18. Otoparka anahtarı ile bırakılan araç park görevlisi tarafından çalınırsa sigorta şirketi olayın emniyeti suistimal olduğunu belirterek tazminat ödememe hakkına sahip midir?

Hayır. Çünkü olayda aracın anahtarının otopark görevlisine bırakılması, sınırlı bir tevdi olup, aracın en fazla otopark içinde ileri geri manevrasını sağlama amacına yöneliktir. Bu sınırlı irade hayatın olağan akışına uygun ve günümüzde otoparka anahtarın da bırakılmasını alışılmış hale getiren teamüllerle de bağdaşır durumdadır. Ancak herşeye rağmen sigorta şirketleri özel şartları gereği bu tarz durumlarda sınırlı ödeme yapabilmektedir. Poliçenizde ilgili klozu incelemenizi öneririz. Ayrıca aracınızı anahtarıyla birlikte otoparka bırakırken plakanızın yazıldığı park fişi almayı ihmal etmeyiniz.

19. Otomobilimin camı park halinde ya da seyir halinde iken kırılırsa trafik ekiplerine zabıt tutturmam gerekir mi?

Hayır. Böyle bir durumda sigorta şirketinizin hasar ihbar hattından bulunduğunuz bölgedeki “Anlaşmalı Cam Servisini” öğrenmek suretiyle ve beyanınız üzerine gerekli onarım ya da değiştirme işlemi yapılarak sizden hiçbir ücret talep edilmez. Anlaşmalı servisleri tercih etmemeniz durumunda ücreti siz öder sonra sigorta şirketinden talep edersiniz. Ancak cam kırılması sonrasında hırsızlık söz konusu ise mutlaka zabıt tutturunuz.

20. Aracımın Kasko Poliçesi A şirketinden. Ancak fiyat, kapsam ve hizmetlerinden memnun olmadığım için yeni poliçemi B sigorta şirketine yaptırmak istiyorum. Ancak önceki yıllardan gelen % 60 hasarsızlık indirimim var. Yeni şirket de aynı indirimi verir mi?

Evet. Eski poliçeniz yasal süresinde yenilendiği takdirde, mevcut hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Hasarsızlık indirimi hakkının kaybolmaması için, sigortaya ara verilmemesi esastır.

21. Trafik Sigortam A sigorta şirketinden. Ancak Kasko Poliçemi B sigorta şirketine yaptırmak istiyorum. Ancak her iki sigortanın da aynı şirkette olmasının hasar ödemesi ve fiyat gibi konularda avantaj sağladığı gibi bir takım şeyler duydum. Doğru mu?

Her iki Poliçe birbirinden bağımsız olup, fiyat ve hasar ödemesi gibi konularda da avantaj sağlayan bir ilişki söz konusu değildir. Ancak poliçelerin takibi açısından sigortalı ve acenteye kolaylık sağlayacağından önce Kasko Poliçesi yaptıracağınız şirketi tercih edip, müteakiben Trafik Poliçenizi de zamanı geldiğinde aynı şirkette yaptırmanız tavsiye edilir.

22. Kasko sigortamdan kazandığım hasarsızlık indirimi, aracımı satmam halinde yeni alacağım araca uygulanabilir mi?

Uygulanabilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için, poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için yeni aracınızı hemen satın almamışsanız satın alıncaya kadar geçen sürede poliçenizi dondurabilirsiniz. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins bir araç aldığınızı sigorta şirketinize bildirdiğinizde, poliçe süreniz durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. Prim farkı var ise tarafınızdan tahsil edilir.


23. Kredi almak istediğim banka B sigorta şirketinden sigorta yaptırmam için beni zorluyor. Bankanın buna hakkı var mıdır?

Sigorta Murakabe Kanununa göre, bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür.
Bu nedenle bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için, belli teminatları içeren bir sigortanın yapılmasını isteyebilir. Ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda zorlayamazlar.

24. “Kasko Paket Poliçesi”nde sunulan İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. Manevi Tazminat talepleri konusunda olası mağduriyetleri önlemek için bu teminat limitlerinin yüksek tutulmasında fayda vardır. Poliçenizin manevi tazminat taleplerini içermesine dikkat ediniz. ANADOLU SİGORTA'da bu teminatın SINIRSIZ verilebildiğini biliyor musunuz?


25. “Anlaşmalı Servis” ne demektir?

Sigorta şirketleri Kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

26. Anlaşmalı servisler ile çalışmanın faydaları nelerdir?

Anlaşmalı servise teslim edilen araç servis sorumluluğundadır. Sigortalı kaza ile ilgili istenen belgeleri servise teslim ettiği andan itibaren arabasının tamiri için verilen süre dışında takip edeceği, yapması gerekli başka bir iş yoktur. Herhangi bir ücret ödemeden, tamiri bittiği anda aracını teslim alır. Anlaşmalı servislerde aracınıza orijinal yedek parça kullanılması zorunludur. Zaten parça tedarik sistemi kapsamında eksper tarafından değiştirilmesi öngörülen parçalar, her markanın tedarikçisi tarafından anlaşmalı servise 24 saat içerisinde ulaştırılır.

27. Anlaşmalı Servisleri tercih etmek ya da onlara güvenmek zorunda mıyım? İstediğim ya da tanıdığım servise onarım yaptıramaz mıyım?

Sigortalı istediği servisi seçmek konusunda özgürdür. Hasar dosyasını açtırmayı müteakip yapılacak ekspertize uygun olarak belirlenecek tazminat tutarı kendisine ödenir. Ancak bu süreç sigortalı açısından gerek zaman kaybı gerekse ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumlar nedeniyle avantaj sağlamamaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” açısından anlaşmalı servislerin sigorta şirketlerince sürekli kontrol edilmesidir. Anlaşmalı olmayan yerlerdeki olası memnuniyetsizliklere müdahale şansı daha azdır.

Burada başka bir ayrıntı daha söz konusudur. Ağır hasarlı durumlarda, görevli eksperler hasar maliyetleri konusunda muhtelif servislerden fiyat analizi yapmak suretiyle, hasarlı aracı onarım için bir başka servise göndermeyi ya da aynı iş için verilen daha uygun fiyatla ilk gönderilen serviste onarılmasını teklif edebilir. UNUTULMAMASI GEREKEN TEMEL NOKTA; sigortacının görevi, teminat verdiği değerlerinizi hasardan önceki haline getirmektir. Bu nedenle ağır hasar durumunda servis seçimi konusunda ısrarcı olan sigortalıya, piyasada aynı iş için önerilen uygun fiyatı ödemek suretiyle dilediği serviste yaptırması da önerilebilir.

28. Otomobilim park halinde iken hasar gördü. Kasko poliçem kapsamında yaptırılabilmesi için trafik zaptı gerekli midir?

Böyle durumlarda hasarın büyüklüğüne ve meydana geldiği yere göre hareket edilir. Küçük çarpma, çizik vs. durumlarda kimin yaptığı belli değil ise zapta gerek olmaksızın beyan ile onarım mümkündür. Ancak hasar büyük, sebep olan belli veya otopark gibi sorumluluğu olan bir yerde meydana gelmiş ve karşı tarafın ödemeyi kabullenmediği bir durum söz konusu ise zabıt tutulması gereklidir.

29. İkame araç (Rent A Car) hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

İkame araç teminatı poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi Sigorta Şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

30. Kasko ürünündeki asistans hizmeti,araç içindekileri de kapsıyor mu? (Ulaşım,konaklama masrafları vb.)

Sigorta şirketlerinin verdikleri asistans hizmetlerinde farklılıklar olmasına rağmen, asistans hizmetleri araç içindekileri (poliçede yer alan kişi sayısı ile sınırlı olmak üzere) kapsar ve araç içindeki kişilerin ulaşım, konaklama vs. masrafları karşılanabilir. Bu hizmetlerden eksiksiz yararlanmak için şirketinizin hasar ve hizmet hattını arayınız.

31. Sigorta şirketlerinin sunduğu ikame araç (rent a car) ya da diğer asistans hizmetlerinden faydalanmak istersem hasarsızlık indirimim etkilenir mi?

Hayır etkilenmez. Bu konuda şirketlerin sunduğu ek hizmetler hasar kapsamında değerlendirilmez.

32. Hasar dosyam hangi durumlarda reddedilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Sigorta Şirketine ulaştıktan sonra dosya "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir durum ise dosyanız için onay verilir. Teminat kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

33. Hasar durumunda ne yapmalıyım?

Örneğin; Aracınız ile kaza geçirdiyseniz ilk olarak gerekliyse maddi hasarlı kazalarda Kaza Tespit Tutanağı, ölüm/yaralanmalı kazalar ile kazaya karışan araçların resmi plakalı olması, sürücüsünün ehliyetsiz, bariz alkollü veya Trafik Sigortası olmaması halinde Trafik ekibi çağırılarak Trafik Raporu düzenlettirilmeli, Kaskolu araçlar için yardım hattı aranarak (ANADOLU SİGORTA 444 0 350) araç bir servise çekilmeli , tahmini hasar tutarı belirlenerek Sigorta Şirketi en kısa sürede aranmalı ve hasar dosyası açtırılmalıdır. Hasar konusunda acentenizi bilgilendirip sizi doğru olarak yönlendirilmesini talep ediniz. Mevzuatı ne kadar bilseniz de hasar anında acentenizin yakın desteğini yanınızda görmek en doğal hakkınızdır.


34. Anadolu Sigorta Birleşik Kasko poliçesinin diğerlerinden en önemli farklılıkları özet olarak nelerdir?

Anadolu Sigorta Şirketinin Kasko Poliçeleri eksiltme ya da eklemeye en az fırsat veren bir yapıya sahiptir.

İhtiyari ve Ferdi Kaza teminatlarının yükseltilebilmesi mümkündür. İhtiyari teminatları (üçüncü şahıslara verilecek maddi-bedeni zararlarda manevi tazminat da dahil olmak üzere) SINIRSIZ alabilmeniz mümkündür.

Herhangi bir Anadolu Sigorta Acentesinden alacağınız fiyat diğerlerinden farklılık göstermez .

Hasar anında sigortalıyı mağdur etmemek için azami teminatlar en uygun fiyatla sunulmaktadır.

Yaygın “Anlaşmalı Servis Ağı” sayesinde hasarda sigortalıya hiçbir problem yaşatılmaz.

Kasko poliçenizi düzenletirken sigorta şirketlerinden tüm klozları içeren ayrıntılı ve yazılı teklif talep ediniz.

Ucuz fiyatlı teklifleri kabul etmeden önce iyice irdeleyiniz.

En pahalı olan en iyi olmayacağı gibi en ucuz olan da “full kasko” tabiri altında bile olsa yeterli teminatları içermeyebilir. Teminat tutarlarını ve kapsamlarını çok iyi mukayese ediniz.

…hep elele, daima güvenle…


TRAFİK SİGORTANIZ HAKKINDA


1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) kendi arabama gelen hasarı karşılar mı?

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Amacı; aracınız ile başkasına vermiş olduğunuz zararı, Karayolları Trafik Kanununda belirlenen sorumluluğunuz ile orantılı olarak giderilmesinin teminidir. Dolayısıyla, kendinize ait araca ilişkin hasarların bu sigorta kapsamında karşılanması imkanı bulunmamaktadır. Kendinize ilişkin hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan Kasko Sigortasından karşılanır.

2. Zorunlu Sigortalara ilişkin hasar ödemeleri hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

Motorlu araçlara ilişkin zorunlu sigortalarda Sigortacı tazminatı, ilgili Genel Şartta istenilen belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde ödemekle mükelleftir.

Zorunlu Deprem Sigortasında ise sigorta bedelini aşmamak kaydıyla, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından bir ay içerisinde hak sahibine ödenmek zorundadır.

3. Aracımı el senedi ile başkasına sattım. Alan kişi bir kazaya karışır ise ben sorumlu olur muyum?

Evet. Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Bu nedenle, işleten sıfatınız kaybolmadığından, aracınızın karışmış olduğu kazalarda sorumluluğunuz devam etmektedir.

4. Aracına çarptığım kişi Trafik Sigortam olmasına rağmen, ortaya çıkan hasarı benden talep ediyor. Neden sigorta şirketime baş vurmuyorlar?

Mevzuat gereğince motorlu araçların neden olduğu trafik kazalarında zarar gören üçüncü şahıslar, kendilerine zarar veren kişiye ya da bu kişinin Trafik Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurma hakkına sahiptir.

5. Geçen yıl yapmış olduğum kaza neticesinde karşı tarafa Trafik Sigortamdan ödenmesi gereken hasarın ödenmediğini yeni öğrendim. Ayrıca hasar tutarına ödenmeden geçen süre için bir de faiz işletilmiş. Bu durumda ne yapmalıyım?

Sizin sorumlu olduğunuz bir kaza sonrasında zarar gören kişiler, uğradıkları zararın giderilmesi için yasal olarak doğrudan tarafınıza ya da sigorta şirketinize başvurma hakkına sahiptirler. Böyle bir tazminat talebi ile karşılaşmanız durumunda ise sigorta şirketinizi haberdar ederek gerekli tazminat ödemesinin yapılmasını talep edebilir veya ödemeyi ilgili tarafa yapar ve sonrasında harcamanızın, sigorta şirketinizin yükümlülüğünde olan kısmını şirketinizden tahsil edebilirsiniz. Zarar gören kişinin hasarının, yasal süreler içerisinde sigorta şirketiniz tarafından ödenip ödenmediğini kontrol etmek, gelecekte bu tarz talepler ile karşılaşmanızı engelleyecektir.

6. Alkollü iken (yasal sınırın üzerinde) yaptığım kaza sonucu Trafik Sigortam, zarar verdiğim kişiye gerekli ödemeyi yaptıktan sonra bu tazminatı benden talep etti. Mağduriyete uğradığımı düşündüğüm böyle bir uygulama doğru mudur?

Trafik Sigortasının amacı, tarafınızca yapılan bir kaza neticesinde, Trafik Kanunu çerçevesinde sorumluluğunuzun karşılanmasıdır. Daha önemlisi, bu sigorta ile kazada zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetleri giderilerek toplum güvenliği sağlanmaktadır. Toplum güvenliği ancak, vatandaşların kurallara uygun davranması ile sağlanabilir. Trafik güvenliği açısından Trafik Kanunu, “uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkol nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmeleri yasaktır” hükmünü amirdir. Kanun, alkol kullanımına ilişkin sınırları ise Yönetmelik ile tespit etmektedir. Yönetmelik ise, taksi, dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerini alkollü araç kullanımından tamamen men etmekte, diğer araçların sürücülerine ise kandaki alkol miktarının 0.50 promil ile sınırlı olması şartıyla izin vermektedir.
Dolayısıyla, böyle bir durumda sigorta şirketinin herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu değildir. Zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından, sigorta şirketi üçüncü şahıslara gerekli tazminat ödemesinde bulunur ve daha sonra kazaya neden olan alkollü araç sürücüsünden bu ödemeyi tahsil eder.

7. Ücretli park yerinde bulunan aracıma kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından çarpılması sonucu oluşan zararım nasıl karşılanabilir?

Trafik Kanununa göre, motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunanlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu nedenle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında da motorlu araçlara ilişkin faaliyette bulunanlara yönelik yapılan düzenleme mevcuttur.
Bundan dolayı, parklarda, garajlarda, galerilerde, tamirhanelerde, servis istasyonlarında ve benzeri yerlerde meydana gelebilecek bir kaza neticesinde aracınızın zarar görmesi durumunda, aracınıza çarpan kişinin kimliğinin belli olması önem taşımaksızın, mesleki faaliyete ilişkin zorunlu sigortayı yapan sigorta şirketi, sigorta sözleşmesi limitleri dahilinde hasarınızı karşılar.

8. Trafik Sigortamın geçerli olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Trafik Sigortası Bilgi Merkezinden (TRAMER), satın almış olduğunuz Trafik Poliçenizin sahte olup olmadığı konusunda bilgi alınabilmektedir. Söz konusu bilgiyi Merkeze ait internet sayfasından yapacağınız poliçe sorgulaması ile de elde etmek mümkündür. Merkeze ait iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)
Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza No:195 Kat:2 Levent/İSTANBUL
Tlf : 0212 281 11 44 web: www.tramer.org.tr

9. Trafik Sigortamı vade bitiminde ödemeyi unuttuğum için, gecikmiş olarak yaptırırken ne gibi bir uygulama söz konusudur?

Kazanılmış hasarsızlık indirim haklarınız kaybolmaksızın, geciktiğiniz süre ile ilgili ek prim uygulanmaktadır.

10. Trafik Sigortam manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Hayır, karşılamaz.

11. Trafik Sigortası primleri taksitlendirilebilir mi?

Trafik Sigortası primlerinin peşin tahsil edilmesi esastır. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz. Ancak Sigorta Şirketleri günümüz ekonomik koşulları çerçevesinde Kredi Kartına taksit uygulamaları yapmaktadırlar.

12. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarife ve Talimatında yer alan “araç başına / kaza başına” teminat tutarları ne anlama gelmektedir?

Söz konusu Tarife ve Talimat gereğince maddi hasar, sigortalı aracın, başka bir araca veya herhangi bir maddi varlığa (elektrik direği, dükkan vitrini, reklam levhası vb.) çarpması sonucu ortaya çıkan hasarlardır. Kazada tek bir tazminat talebinin olması durumunda, maddi teminat limiti bir araç için “araç başına” olarak belirlenen; diğer maddi varlıklar için ise “kaza başına” olarak belirlenendir.
Kazada birden fazla araç ve/veya diğer maddi varlıkların zarar görmesi ve birden çok tazminat talebinin bulunması durumunda ise; bir araç için ödenecek tazminat tutarı “araç başına” olarak belirlenen miktarı geçmeyecek olup, “kaza başına” olarak belirlenen teminat limiti, kazada zarar gören araç ve/veya diğer maddi varlıklar arasında ayrım yapılmaksızın oransal olarak dağıtılır.

13. Aracın kayıtlı olduğu il, Trafik Sigortası primini etkiler mi?

Evet. Araç işletenlerin kayıtlı oldukları illere göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik yoğunluğu indirimi yapılır.

14. Trafik Sigortası kapsamında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi? Geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, Trafik Sigortası bu zararı öder mi?

Evet. Poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir. Önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilemez. Tedavi giderleri dışında iş görememeye ilişkin tazminat, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla ödenir.

15. Trafik kazasında zarar görenler, kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

16. Trafik ve Kasko sigortaları bulunan aracımla bir yayaya çarptım. Yaralının herhangi bir sosyal güvencesi olmadığından ve hastane yekilileri tarafından “masrafları siz ödeyin daha sonra sigortanızdan alırsınız” dendiğinden hastane masraflarını ödedim. Ancak kazada %25 oranında kusurlu olduğum tespit edildi ve sigortam kusurum oranında ödeme yaptı. Bu uygulama doğru mudur?

Trafik ve Kasko sigortaları böyle durumlarda karşı tarafa verdiğiniz zararları kusurunuz oranında karşılar. Ödeme öncelikle Trafik sigortanız tarafından yapılır ve limitleri yetmediği takdirde Kasko poliçeniz devreye girer. Ayrıca Kasko poliçeniz aracınızda ve yolcularınızda meydana gelebilecek zararları kusur oranına bakmaksızın karşılar. Yani bu durumda masrafları, kusurunuz oranında ödemeniz gerekirdi.

17. Aracımın hem Kasko hem de Trafik poliçesi var. Karıştığım bir kazada önce hangi poliçem devreye girer?

Kazadaki kusur oranına göre poliçeleriniz devreye girer. Trafik poliçeniz kusurunuz oranında karşı tarafa vereceğiniz hasarı öncelikle öder. Yetersiz kaldığı durumlarda Kasko Poliçeniz devreye girer. Ancak Kasko poliçeniz her durumda kendi aracınızda meydana gelen hasarı öder ve kusurunuz yok ise karşı tarafa rücu eder. Hasarın tamamının rücu imkanı olan durumlarda ise Kasko Poliçenizin hasarsızlık indirimi etkilenmez.

18. İlave teminatlı Trafik Sigortaları var mıdır?

Sigorta şirketlerince artan mali sorumluluk, Koltuk Ferdi Kaza ve Hukuksal Koruma teminatları ile çekici gönderilmesi gibi hizmet teminatlarının da verildiği Trafik Sigortaları düzenlenebilmektedir. Kasko yapılması mümkün ya da ekonomik olmayan (10 yaşından büyük) araçlar için bu tarz trafik poliçesi yapılması tavsiye edilir. Anadolu Sigorta'nın bu alandaki ürünü Maksimum Trafik Sigortasıdır.

GÜVENCE HESABI:

(Ayrıntılı bilgi için: www.guvencehesabi.org.tr)

1. Güvence Hesabı Nedir?
Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.


2. Güvence kapsamındaki sigortalar hangileridir?
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
- Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri


3. Güvence Kapsamı Nedir?
- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
- Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
- Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.


4. Başvuru Şekli, Süresi ve Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
Güvence Hesabı ile ilgili talepler için; söz konusu sigortanın tabii olduğu zamanaşımı süresi içinde yazılı olarak Hesaba başvurulmalıdır.
Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Güvence Hesabı'na başvurmaları gerekmektedir.


Ölüm Halinde Gereken Belgeler :
a. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
b. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
c. Ölüm Raporu,
d. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
e. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
f. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
g. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
h. Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde; Hazine Müsteşarlığının 05/11/2010 tarih ve 2010/18 sayılı Genelgesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname veya hak sahibinin beyanını içeren noter tasdikli belge.


Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :

a. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
b. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
c. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
d. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
e. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
f. Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde; Hazine Müsteşarlığının 05/11/2010 tarih ve 2010/18 sayılı Genelgesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname veya hak sahibinin beyanını içeren noter tasdikli belge.

Sigortacılık Kanunu'nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :
a. Poliçe sureti,
b. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
c. Eksper Raporu,
d. Varsa mahkeme kararı sureti,
e. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
f. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Ödemeler :
Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir.

***Güvence Hesabı'nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.


5. Güvence Hesabı ne zaman kurulmuştur ve amacı nedir?

Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu'nun geçici 1 inci maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'nın tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güvence Hesabı'na devir olmuştur.
Kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
Hesabın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.


6. Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?

Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;
- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,


7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?

- Manevi zararlar.
- Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
- Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
- Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
- Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
- İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
- İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
- Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
- Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
- Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.


8. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır.
Güvence Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?
Güvence Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı'ndan ancak bedeni zararlar(tedavi giderleri, malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.


9. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabı'na başvurulabilir mi?
KTK'nun 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu'nun 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı'ndan talep edilebilmektedir.


10. Güvence Hesabı'dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?
Güvence Hesabı'nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.


11. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?
- Akdeniz Sigorta (İflas)
- Emek Sigorta (İflas)
- Universal Sigorta (İflas)
- Kapital Sigorta (İflas)
- Egs Sigorta (Ruhsat İptal)
- GIC Dünya Sigorta (Eski Bayındır Sigorta) (Ruhsat İptal)


12. İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim?
İflas eden sigorta şirketlerle ilgili olarak Güvence Hesabı'na, bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabı'na gönderilmektedir.


13. Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

Kanun ve Yönetmelik gereği Güvence Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine, banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.


14. Güvence Hesabı'nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.


15. Güvence Hesabı'na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?
Hak sahiplerinin,zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü mektupla Güvence Hesabı'na başvurmaları gerekmektedir.


16. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem bulunmamaktadır. Zararımı Güvence Hesabı'ndan talep edebilir miyim?
Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmaz.


--------------------------------------------------------------------------------

ZORUNLU DEPREM SİGORTANIZ (DASK) HAKKINDA

(Ayrıntılı bilgi için: www.dask.gov.tr)

1. Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminatlar ve teminat dışı hususlar nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminatlar; depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda neden olacağı maddi zararları (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalardameydana gelenler de dahil olmak üzere) içerir.

Aşağıda sayılan haller sigorta teminatının dışındadır:

- Dolaylı zararlar (enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar vb.)
- Her türlü mal, eşya ve benzerleri,
- Ölüm dahil tüm bedeni zararlar,
- Manevi tazminat talepleri.

2. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmazsam sonuçları ne olur?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan temel yaptırım, Devletin afetlerle ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinde yapılan değişikliktir. Zorunlu Deprem Sigortasının uygulamaya konmasını takiben, 21 Mart 2001 tarihinden itibaren, sigorta yaptırmayı ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için, doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar.
Ayrıca, Zorunlu Deprem Sigortası mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işleyerek, kapsamda olan yaklaşık 13 milyon meskenin (müstakil konut ve apartman dairesinin) tümü için deprem teminatı sunulabilmesi amacı ile değişik denetim mekanizmaları da tasarlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, tapu tescil işlemlerinde, Zorunlu Deprem Sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesinin mecburi olmasıdır. Benzeri uygulamanın, su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde de yapılmasına pilot olarak seçilen çeşitli illerde başlanmıştır. Ayrıca Hazine Müsteşarlığınca, elektrik ve telefon abonelik işlemlerinde de aynı uygulamaya geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

3. Zorunlu Deprem Sigortası’nı kimler yaptırmalı?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (örneğin mesken olarak inşa edilmiş bina içindeki doktor muayenehanesi, avukat bürosu vs) ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Kamu kuruluşlarına ait binalar ile köy yerleşik alanlarında yapılan binalar bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Zorunlu Deprem Sigortasına tabi değildir.

4. Hasar ihbarı nereye yapılır?

Hasarın öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin Genel Md.lüğüne, Bölge Md.lüğüne veya Yetkili Acentelerine ihbarda bulunulabilir.


5. Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi kapsamında ödenir ve aşan miktarı için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

6. Hasar durumunda tazminatın ödenmesi ne şekilde olur?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını, en geç 1 ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

7. Zorunlu Deprem Sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?
Binanın ve her bir bağımsız bölümün, projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu şekilde ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda, bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

8. Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta bedeli, ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?

Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki hale getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esasıyla prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, taminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Zorunlu Deprem Sigortası iledepremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar DASK tarfından teminat altına alınmıştır.

9. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli belge ve bilgiler nelerdir?
Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no), inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü ve mekanın kullanım şekli.

10. Zorunlu deprem sigortası yaptırdıktan sonra evimi sattım, nasıl bir düzenleme yapmam gerekiyor?

Zorunlu deprem sigortası poliçe süresi içinde menfaat sahibi değişirse, sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren (örneğin evin ilk sahibi) ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde DASK'a veya sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

11. Zorunlu deprem sigortası poliçelerinde hasar ödemesini ve ekspertiz çalışmasını kim yapacak?

Hasar işlemlerinde hasar ihbarı alınmasının dışında eksper gönderilmesi, çıkan uyuşmazlıkların takibi, ödemeler gibi tüm detaylar DASK tarafından koordine edilecektir.

12. Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinde hasar meydana geldiğinde sigorta şirketinin bir sorumluluğu olacak mı?

Bu poliçelerde hasar meydana geldiğinde, poliçeyi DASK adına tanzim eden yetkili sigorta şirketi ve/veya acentesinin sorumluluğu hasar ihbarı almak ile sınırlıdır. Hasar ödemesinde herhangi bir mali ve operasyonel sorumluluğu yoktur. Müşteri dilerse hasar ihbarını direkt olarak DASK'a da yapabilir.

13. Hasarımın tamamını alabilecek miyim ?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda, her bir hasarda, sigorta bedelinin %2' si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. DASK, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. ÖRNEK: Sigorta Bedeli : 20,000,000,000 TL Hasar tutarı : 10,000,000,000 TL Sigorta Bedelinin %2'si : 20,000,000,000 x %2 = 400,000,000 TL Ödenecek tazminat : 10,000,000,000 - 400,000,000 = 9,600,000,000 TL

14. Bina Tapusu, vefat eden ve varisi olduğum bir yakınıma ait. Henüz adıma devir olmadı. Bu durumda bu sigortayı yaptırmak zorunda mıyım? Poliçe kimin adına tanzim edilecek?

Sigorta kapsamına giren bir bina ise, poliçe düzenlenecek, Sigortalı Adı olarak, örneğin : " ölen kişinin adı-soyadı ve/veya KANUNİ VARİSLERİ" yazılıp, Sigorta Ettiren olarak, poliçeyi kim tanzim ettiriyor ve primini ödüyor ise o kişinin adı yazılacaktır.

15. Binama ait sadece arsa tapusu mevcut. Bu durumda Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorunda mıyım?

Bu durumdaki binalar henüz müstakil tapusu çıkmamış bir daireyi ifade ediyor. Arsa tapusu var ve bunun üzerinde meskene isabet eden arsa payı ve bağımsız bölüm bellidir. Dolayısıyla deprem sigortası yapılmalıdır.

16. Deprem teminatlı Konut poliçesi Zorunlu Deprem Sigortası yerine geçer mi?
Konut Poliçesi sahibi olan sigortalıların ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

17. İşyerleri de Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırmak zorunda mı?

İlgili kanun uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (örneğin mesken olarak inşa edilmiş bina içindeki doktor muayenehanesi, avukat bürosu vs) Özetle, tapuda "mesken" olarak görülen binaların içinde bulunan işyerleri bu kanun kapsamındadır.

18. Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamadığı binalar var mı?
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar bu sigortanın kasamında değildir.

19. Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamadığı riskler var mı ?
- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
- Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başka ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı ve dolaysız zararlar,
- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
- Manevi tazminat talepleri,

20. Zorunlu deprem sigortası`nın kapsamadığı riskler için güvence alabiliyor muyum?
Bina bedelinizin Zorunlu Deprem Sigortası bina bedelini, aşması durumunda aşan kısımın veya binanın içindeki eşyalarınızın güvencesiz kalmaması amacıyla isteğinize bağlı olarak deprem sigortası yaptırmanız binanızın ve eşyalarınızın tamamını güvence altına alabilmeniz açısından önem taşımaktadır.
Ancak, binanız bu kanun kapsamına giriyor ise, Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmadan aşan kısım için sigorta yapılmaması gerekmektedir. Acentemize gelen müşterilerimiz başka bir şirketten zorunlu sigortayı yaptırdıklarını, aşan kısım için Anadolu Sigorta`dan teminat almak istediklerini belirtirler ise, ilgili kanun uyarınca bu poliçeyi ibraz etmeleri ve düzenlenen ek poliçeye "İşbu poliçe xxxxx nolu Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin aşan kısmı için düzenlenmiştir" ibaresinin eklenmesi, yasal sorumluluklarımız açısından son derece önemlidir.

KONUT SİGORTALARI

1. Konutum için Konut ve deprem sigortası yaptırmak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım?

Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Oysa bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken sigortacılık anlamında sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina teminatı) sigorta bedelinin hesabında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan ve söz konusu Bakanlığın internet adresinde de ilan edilen, çeşitli yapı türleri için metrekare birim maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Binanızın yapı tarzı karşılığında verilen birim maliyetin, evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması sonucu çıkacak rakam, sigorta bedeliniz hakkında bilgi verecektir. Ancak yapı malzemelerinizin daha değerli olduğunu düşünüyorsanız bina değerinin beyanında bu hususu göz önüne almalısınız. Sigortacının görevi sigortalanan değeri hasardan önceki haline getirmektir. Bu çerçevede eksik beyanda bulunmamak da sigortalıya düşer.

2. Sigortalının ölümü halinde Konut poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve menfaatleri yeni sahibine devrolur.

3. Evimi sigortalatmak istiyorum ve her sigorta şirketi birbirinden farklı fiyat veriyor. Bunun sebebi nedir?

Tarife ve Talimatları Hazine Müsteşarlığının Bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından tespit edilmeyen sigortaların fiyatları, sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Bu nedenle, yaygın adı konut sigortası olan yangın ve yangına ek teminatlar ile zenginleştirilmiş sigorta sözleşmenizin tarafınıza olan maliyeti, sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir. Maliyeti etkileyen diğer bir husus da sözleşmede tarafınıza sunulan teminatların kapsamındaki farklılıklar olabilir.

4. Kiracıyım veya sadace eşyalarımı sigortalatmak istiyorum ? Ne yapmalıyım ?
Ev Paket Sigortaları binanızı olduğu gibi eşyalarınızı da poliçe üzerinde belirtilen risklere karşı teminat altına alır. Eşyalarıızın toplam bedeli üzerinden yapılan sigorta ile yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınları gibi rislere karşı teminat almış olursunuz.

5. Sahibi olduğum ve içinde kiracım bulunan konutu hırsızlık haricindeki risklere karşı sigortalatmak istiyorum. Bu mümkün mü?

Evet, konutunuzu içinde oturanın hırsızlık teminatı dışında deprem, yangın ve diğer ek teminatları içeren şekilde sigortalatmak mümkün olduğu gibi son derece gerekli ve çok da ekonomik bir tedbir paketidir.


6. Apartmanda oturuyorum ve Konut Paket Sigortam var. Ortak kullanım alanları da teminata dahil midir?

Bina ortak kullanım alanları poliçede belirtilmedi ise teminata dahil değildir. Ancak poliçede belirtilmeyen ve poliçe sahibini etkileyen hasar durumunda (örneğin çatıdan müşterinin dairesine su akıyor) hasar tutarından sadece sigortalıya gelen zarar tutarında ödeme yapılabilir.

7. Sigortayı yaptırır yaptırmaz hasar olursa paramı hemen alabilirmiyim?

Sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde hasarı ihbar etmekle yükümlüdür. Hasar ihbarını takiben şirket, hasarın tespiti için eksper dediğimiz bilirkişiyi tayin eder. Yapılan ekspertiz sonucu hasarın poliçe teminatında olup olmadığı ve miktarı gibi bilgileri kapsayan bir hasar dosyası hazırlanır. Bu aşamalardan sonra belirlenen tazminat miktarı en kısa sürede ödenir.

8. Konut sigortamı yaptırırken eşyalarımın değer tespiti ve hasar durumunda tazminat ödemesi neye göre yapılır?

Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece evde tespit yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam esas alınır. Ancak hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri sebeplerden dolayı mümkün olmuyorsa, görevli eksperler malın faturası gibi belge talebi vb. metodlara başvurabilir.

9. Evimi her türlü riske karşı koruyan sigorta yaptırmak istiyorum? Ne yapmalıyım ?

Binanızı ve eşyalarınızı olası risklere karşı teminat altına alan Konut Paket Sigortaları sizin için en uygun çözümdür. Yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınları gibi kötü olaylar hiç beklenmedik zamanlarda başımıza gelir ve genellikle de önceden tedbir almadığımız için yıllardır çalışıp, uğraşıp sahip olduğumuz evimize, eşyalarımıza zarar verir veya yok olmasına neden olur. Oldukça büyük meblağlarda maddi kayıplar oluşur. Konut Paket Sigortaları sayesinde eviniz ve eşyalarınızda beklenmedik bir şekilde oluşabilecek hasarlara karşı güvende olacaksınız.


10. Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

11. Konutumda bulunan faturasız mallar sigorta edilir mi?

Konutlarda bulunan eşyalarda fatura talep edilmez. Fakat, genellikle evlerde bulunmayan ve özel ev eşyası sayılabilecek hasarlarda talep edilebilir.

12. Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, Konut poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve borçları yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya hak sahibi, sigortanın varlığını / mülkiyetin devredildiğini öğrendikten sonra 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

13. Evimi sigortalatmak istiyorum fakat olası hasarlarda sigorta şirketinden hasar tazmini konusunda sıkıntı yaşayabileceğimi düşünüyorum. Bu süreç nasıl işliyor?

Hasarlarda poliçe numaranızı bildirmek suretiyle 444 0 350 no.lu hasar ihbar hattımızı aramanız ya da acentemizi aramanız yeterli olacaktır. Eksperin incelemesini müteakip gerekli onarım dilerseniz tarafınızdan ya da bizim yönlendireceğimiz ekiplerce giderilir ve belirlenen hasar tarafınıza ödenir. Acil önlem gerektiren hususlarda eksperin gelmesi beklenmez.

14. Konut Paket Poliçesi pahalı bir sigorta mıdır ?

Konut / İşyeri Paket poliçesi birçok teminatı tek bir poliçede aynı anda içerir. Risklerin teker teker sigortalanması, birçok riskin aynı anda sigortalanmasından daha maliyetlidir. Konut Paket Sigortaları sanıldığı kadar pahalı değildir. Ayrıntılı bilgi ve teklif için Acenteliğimizi arayınız. 0312 473 21 56

15. Konut poliçesi ile hangi risklerim güvenceye alınır?

Anadolu Konut Sigortası, tek poliçeyle 26 ayrı riske karşı güvence sağlayan, geniş kapsamlı ve “size özel” bir paket sigorta uygulamasıdır. Bu poliçe ile evinizi ve eşyanızı, hatta sevdiklerinizi güvence altına almanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için Ürünlerimiz/ Konut Poliçeleri bölümünü inceleyiniz.

İŞYERİ SİGORTALARI

1. İşyerimi tüm risklerden korunmak için için en uygun sigortayı nasıl yaptırabilirim ?

İşyeri Paket Sigortası binanızı, bina içindeki emteanızı, demirbaş ve makinalarınızı olası risklere karşı teminat altına alır. Diğer paket sigortalarda olduğu gibi dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk haraketleri ve terör, iş durması, yer kayması, kasa yangın hırsızlık gibi bir çok teminat aynı anda uygun primlerle sizlere sunulur. Bu risklerin gerçekleşmesi nedeniyle binanızdaki, iş yerinizdeki demirbaş ve emtealarınızda, üretim yaptığınız makinalarınızda oluşabilecek hasarlar teminat altına alınır ve hatta 3. kişilere vermiş olduğunuz hasarlar ile işyerinde meydana gelen iş kazaları sonucu size yöneltilebilecek tazminat taleplerini, çalışanlarınızın para ve kıymetli evraklarınızı çalmaları, hile ve dolandırıcılık yapmaları neticesinde karşı karşıya kalınan emniyeti suistimal hallerini teminat altina alabilirsiniz.

2. İşyerimde bulunan faturasız mallar sigorta edilir mi? İşyerimde bulunan düşük girişli mallarımı sigorta yaptırırsam hasar durumunda ödeme yapılır mı?
Makine ve demirbaşlarda poliçe ekine liste dökülmesi (marka,model,seri no vb.) koşulu ile faturasız mallar sigorta edilebilir.Fakat ticari emtea’ da faturasız mallar teminat haricidir. Düşük girişli fatura olması, eksik sigorta olmaması kaydıyla hasar alımında engel teşkil etmez.

3. Fabrikamda 1.000.000 YTL:değerinde emteam var. Ancak bir yangın durumunda benim değerlendirmeme göre en fazla 200.000 YTL.lik bölümü zarar görür. O halde benim 200.000 YTL. limitli bir poliçe yaptırmam halinde bu kadarlık hasarımı almam mümkün mü?

Böyle bir durumda hasarınızın 1/5’lik bölümünü tazmin edebilirsiniz. Çünkü eksik sigorta söz konusudur. Sigorta Şirketleri beyanınız üzerine tanzim ettikleri sigorta poliçenizi hasar durumunda yaptıracakları ekspertiz neticesine göre değerlendirirler. Beyanınızın eksik olması halinde hasarınızı da aynı oranda eksik alabilirsiniz. Ayrıca riskin yalnız yangından ibaret olmadığını da değerlendirmek durumundasınız. Sigorta poliçesini “çekmecede bulunsun” mantığıyla yaptırmak doğru değildir. Bu güne kadar yaptırdığınız ve hasar almadığınız poliçelerde sorun yaşanmamış olması doğaldır. Ancak poliçenize gerek duyacağınız durumda çaresiz kalmamak için nasıl ki üretim maliyetlerinizi doğru hesaplamanız gerekiyorsa, “Riskinizin maliyetini de doğru hesaplamalısınız”.

4. Yangın ve hırsızlık riski olmayan bir üretim yapmaktayım. Ancak fabrikamın boyahane bölümünü riske açık olduğundan sigortalatmak istiyorum. Nasıl poliçelendirebilirim?

Bu tarz bir yaklaşım doğru olmadığı gibi uygulanabilir de değildir. Sigorta şirketleri sadece olasılığı yüksek risklere teminat verseler ayakta kalabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak fabrikanızın risk analizini gerçek anlamda yaptırdıktan sonra gerek duymadığınız teminatları eksiltmeniz mümkün olabilir. Yoksa bir kasa domatesin içindeki çürükleri kimseye satamazsınız.

5. Fabrika ve işyerlerimde tüm teminatları içeren eksiksiz sigorta yaptırmak istiyorum. Ancak eksik beyanda bulunarak ya da Sigorta Şirketince eksik bulunacak hususlardan dolayı hasarda sorun yaşamak istemiyorum. Ne yapabilirim?

Örnek sigortalı mantığı ve bilinci işte budur. Bu aşamadan sonra doğru acente ve ödemede sorun yaşatmayacak şirketlerden teklif almaya sıra gelir. Teklif alma aşamasında ön risk analizinizi şirket yetkililerinden talep ediniz. Alacağınız teklifleri öncelikle teminat kapsamları açısından değerlendirdikten sonra fiyat mukayesesi yapınız. Teminat ve fiyat yönünden uygun olan teklifi seçtikten sonra “mutabakatlı poliçe” talebinde bulunup ekspertiz yapılmasını isteyiniz. Ayrıca ekspertiz neticelenene kadar meydana gelebilecek risklerinizde eksik sigorta uygulanmayacağına dair “Kuver Mektubu” talep ediniz. Bu aşamadan sonra tam olarak güvence altında olmanın rahatlığını hissedebilirsiniz.

6. İmalat sektöründe faaliyet gösteriyorum ve sigorta yaptırmak istiyorum. Fakat bir yandan ham madde giriyor ve diğer yandan mamul madde çıkıyor. Depolama sevkiyat vb. birçok aşamanın olduğu işyerimde çıkabilecek bir yangın sonucu hasarımın eksiksiz hesaplanabilmesi ve ödenebilmesi mümkün mü?

Elbette mümkün. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için bu tarz hesaplamalar sürekli yapılmakta olup “üretim reçetenizin” eksperler tarafından değerlendirilmesi sonucu tam olarak neticeye varılabilmektedir. Siz yeter ki poliçenizin eksiksiz yapılmasını ve doğru verilere dayalı olmasını sağlayın. Ayrıca işyerindeki depo, imalat ve sevkiyat kayıtlarınızın da doğru olması gerekir.

7. Fabrikamda ya da depomda belirli dönemlerde emtea miktarında önemli artışlar olabiliyor. Ancak bu dönemler 15-20 gün gibi kısa dönemlerde gerçekleşiyor. Poliçe dönem başlangıcında en yüksek döneme göre beyanda bulununca da gereksiz prim ödediğimi düşünüyorum. Uygun çözüm nedir?

En uygun çözüm yıl içerisinde ağırlıklı ortalamaya göre bir değer tespit etmeniz ve poliçenizi bu esaslarla düzenlettikten sonra, artış ve azalış gösteren dönemlerde poliçe eki düzenleterek poliçenizi güncel tutmanızdır.

8. Fabrika alanımın iskanı yok. Belediyeden özel izin ile faaliyet göstermekteyiz. Bu durumda sigorta yaptırabilir miyim ve hasar meydana geldiğinde sigorta şirketi hasarımın ödenmesinde sorun çıkarır mı?

Sigorta şirketleri var olan ve kime ait olduğu yasal olarak belgelenebilen her türlü değeri şirket politikaları çerçevesinde teminat altına alabilir. Bu durumda Vergisini ödediğiniz ve yasal olarak faaliyet gösterdiğiniz işyerinizin iskan, ruhsat v.s. konuları sigorta şirketinin ilgi alanı dışındadır. Hasar ödemesinde hiçbir zorluk çıkmaz. Sadece Belediyelerin yıkım kararı alması gibi konular sigorta kapsamı dışında olup herhangi bir teminat içermez. Ancak gönlünüzün rahat etmesi için poliçenize mevcut durumunuzun not edilmesini talep edebilirsiniz. Hatta bu tarz tesislerin mevcut hali ile fotoğraflarının çekilmesi ve fotoğrafların da poliçe ile birlikte sigorta şirketince muhafaza edilmesinde fayda vardır.

9. İnşaat müteahhitliği yapıyorum. Faaliyet alanımla ilgili tüm riskleri içeren nasıl bir sigorta yaptırabilirim?

İnşaatınızın başlangıcından bitimine kadar geçecek dönem içinde tüm risklerinizi karşılayacak “İnşaat All Risk” poliçesi yaptırmalısınız. Bu poliçe ile yangından hırsızlığa, tabii afetlerden teröre, işçilerden 3 ncü şahıslara ve hatta komşularınıza verebileceğiniz hasarlara kadar tüm riskleriniz teminat altına alınır. Poliçe süreniz, beyanınıza göre inşaatın yapım süresini kapsar. Ayrıca bitimden itibaren 1 yıllık genel bakım süresi zarfında yapım hatalarından kaynaklanabilecek hasarlarınız dahi teminat altındadır.

10. İşveren Sorumluluk Poliçesi hangi risklerimi karşılar?

İşveren sorumluluk poliçesi ile işletmenizde çalışan sigortalı işçilerinizin işveren sorumluluğu kapsamında maruz kalabilecekleri kazalar ile meslek hastalıkları teminat altına alınır. Burada dikkat edilecek önemli husus bu tür durumlarda, sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmayan ya da yetersiz kalan ödemelerin, işveren sorumluluğu nispetinde ve teminat limitleri içinde ödeneceğidir. Sorumlulukların tespiti iş müfettişlerince yapılacak olup tazminat tutarları da mahkeme tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede maddi ve manevi tazminatlar, mesleki hastalıklar, yurt içi ve dışı görevlendirmeler, servis taşımacılığı esnasında meydana gelebilecek kazalar teminat altına alınabilir.

11. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ne gibi riskleri karşılar?

İşletmeniz sorumluluk alanları içerisinde üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ile üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi hallerinde karşılaşabileceğiniz tazminat taleplerini belirleyeceğiniz limitler dahilinde karşılar. Örneğin işlettiğiniz bir restoranda müşterinin gıda zehirlenmesine maruz kalması, ya da çıkabilecek bir yangında zarar görmesi veya otoparkınızdaki otomobilinin bir şekilde hasar görmesi hallerinde poliçeniz devreye girecektir.

12. Makine kırılması ve elektronik cihaz sigortaları hangi risklerimi teminat altına alır?

İşyerinizde mevcut makine ve teçhizatlarınız ile elektronik cihazlarınızın, periyodik bakım haricindeki arızalarında, belirli limitlerin üzerindeki onarım bedellerini karşılar. Arızanın ya da hasarın sebebi hatalı kullanım dahi olsa hasarınız ödenir. Garanti kapsamı içerisinde dahi olsa mevcut makine ve elektronik cihazlarınız için bu teminatı almanızı öneririz. Çünkü elektrik voltajından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında olmamakla birlikte bu teminatın kapsamı içerisindedir. Bu sigortaları yaptırırken her hasarda uygulanacak muafiyet tutarlarını da öğreniniz. Çünkü hasarlarınızda muafiyetin üzerindeki tutarlar ödenecektir.

13. Emniyeti Suistimal Sigortası nedir ve neleri karşılar?

İşyerinizde sigortalı olarak çalışanların, kendisine emanet edilen para ya da değerleri kasti olarak alıp kaçmaları durumunda zararınızı karşılayan bir sigortadır. Örneğin akaryakıt servis istasyonlarında çalışan pompa görevlileri veya şirketinizin para nakillerinde görevlendirdiğiniz personeliniz için bu teminat alınmalıdır. Ancak para nakillerinde görevli personel için bu teminatın yanında taşınan para teminatının da alınması gereklidir. Çünkü gasp durumunda taşınan para teminatı devreye girer.

14. Bir büroda faaliyet gösteriyorum. Sigortam var ancak komşuluk mali mesuliyet teminatının yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü işyerimden kaynaklanabilecek bir yangın neticesinde komşularıma verebileceğim zarar teminatın çok üzerinde olacaktır. Ne yapmalıyım?

İlave olarak öngördüğünüz riske cevap verecek limitler dahilinde “Yangın Mali Mesuliyet Poliçesi”
yaptırmalısınız.

15. Hırsızlık sonucu oluşan hasarın ödemesi ne zaman yapılır?

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için, ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içerisinde sonuçlanmadığı takdirde, ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanın alınmasını takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı, belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde ödemek zorundadır.

16. Hırsızlık sonucu meydana gelen hasarın sigorta şirketi tarafından tazminat ödemesi yapıldıktan sonra, çalınan malların kısmen veya tamamen bulunması durumunda ne yapılmalıdır?

Sigortalı bu durumu sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Sigortalı bulunan malların değerini ödeyerek geri alabilir ya da bulunan malların mülkiyetini sigorta şirketine devredebilir. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

17. Cam kırılması sigortasının teminat kapsamı nedir?

Poliçede gösterilen yerlerdeki cam ve aynalarda kırılma nedeniyle meydana gelebilecek hasarları teminat altına almaktır. Konut ya da İş yeri sigortanız içerisinde teminat verilir.

18. Asansör Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?

Ticari veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alır.

19. İşyerimde çalışan işçiler bilerek veya bilmeyerek makinelerime zarar verirlerse sigortadan paramı alabilir miyim ?

İşletme personelinin ihmali, kusuru hatası, dikkatsizliği veya sabotajı teminat kapsamındadır. Dolayısıyla alabilirsiniz.

20. Hasar dosyam hangi durumlarda reddedilir?

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Sigorta Şirketine ulaştıktan sonra dosya "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir durum ise dosyanız için onay verilir. Teminat kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

21. Hasarımı hangi durumda eksik alırım?
Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.


MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kimler tarafından yaptırılmalıdır?

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.

2. Özel sağlık kurum ve kuruluşları için, sigortalının kurumlar arasında iş değişikliği yapması durumunda, önceki kurum tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinin teminatı devam ediyorsa, yeniden sigorta yaptırılmalı mıdır?

Bu durumda yeni kurumun eski sigorta sözleşme süresinin sonuna kadar sigorta yaptırma sorumluluğu kalkar.

***Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yaptırılmış ihtiyari sigorta var ise ve bu ihtiyari sigorta zorunlu sigortayla verilen teminatın üstü için yapılmamışsa, bu sigorta ile zorunlu sigorta arasında Türk Ticaret Kanununun birden çok sigorta hükümleri uygulanır.

3. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında verilen teminat tutarı risk gerçekleştiğinde ödenen tutar nisbetinde azalır mı?

Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.

4. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası nedir ve işleyişi nasıldır?

- Poliçe, sigortalının Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin şirketimiz tarafından düzenlenmiş ve yürürlükte olması kaydıyla geçerlidir.
- Bu poliçede belirtilen teminat limiti Sigortacının olay başına ve poliçe süresince toplam sorumluluğunu belirlemektedir. Bu limit Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi için geçerli olan limitin üzerinde çalışacaktır. Teminat tutarı maddi,manevi tazminat ve yargılama giderleri için
geçerlidir.
- Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafından gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilir.
- İşbu poliçe ilgili Genel Şartlar’ın A 1 (a) ve A 1 (b) maddelerine göre düzenlenmiş olup sigortalının mesleki faaliyetlerinden dolayı sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olaya bağlı olarak oluşan zararlar için temin edilmiş olup gerek sözleşme süresi içinde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarar uğraması
sonucu oluşan zararlar için temin edilmiş olup gerek sözleşme süresi içinde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarar uğraması sonucu oluşan talepleri teminat altına alır.
- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İstenecek Belgeler
• Zarar görenin sigortalıdan talep yazısı,
• Sigortalının yazılı beyanı,
• Epikriz raporu (doktorun/ başka bir doktor da müdahale de bulunmuşsa ilgili doktorun
/hastanenin ayrı ayrı)
• Ameliyat notu,
• Protokol defteri,
• Hasta bilgilendirme / onam formu,
• Elektronik ortamda tutulan kayıtlar,
• Konsultasyon raporu,
• Mahkeme, bakanlık ve teftiş kurulu yazışmaları,
• Hastaya kesilen fatura kopyası
• Laboratuar sonuçları,
• Sevk belgesi
• Hastane çıkış belgesi
• Sigortalı doktorun uzmanlık belgesi, diploması
• Gerekli görülmesi halinde Şirketimiz tarafından yukarıdakiler dışında ek bilgiler istenebilecektir
Mesleki Sorumluluk Sigortası, muhasebeci, mali müşavir, mühendis, mimar, doktor, eczacı,vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle sigortalı olduğunuz süre içerisinde verdiğiniz bir zarardan kaynaklandığı tespit edilen durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın ödenmesine hükmedilen tazminat, sigorta şirketiniz tarafından ödenir.

5. Avukatım ve mesleki sigortamı yaptırdım. Kaybettiğim bir dava sonucunda müvekkilim, yetersiz savunma yaptığım için kaybettiğimiz gerekçesiyle tazminat talebinde bulundu. Bu durumda sigorta şirketim, muhatap olacağım tazminatı öder mi?

Üçüncü kişi tanımlamasında; sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır ifadesi bulunmaktadır. Ancak bu durumda müvekkiliniz vekalet sözleşmesi ile size bağlı olmakla birlikte üçüncü kişi olmak vasfını yitirmemektedir. Dolayısıyla sigortanız tazminat taleplerini karşılar.

6. Eczacıyım ve mesleki sigortam var. Nöbetçi olduğum gece bir hastanın ısrarlı talepleri sonucunda reçeteli vermem gereken bir ilacı, reçetesiz olarak verdim. Hastanın hayatını kaybetmesi sonucunda, yakınları verdiğim ilacın yan etkileri sonucunda ölümün gerçekleştiğini tespit ettirmişler ve hakkımda tazminat davası açmışlar. Davayı kazanırlarsa tazminat talebini sigortam karşılar mı?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleki faaliyetleriniz sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleriniz sonucunda, üçüncü kişilere verebileceğiniz zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız yasal tazminatlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, buna benzer olaylarda ortaya çıkabilecek tazminat talepleri sigorta şirketiniz tarafından ödenir.

7. Bir sigorta şirketinden yaptırdığım “mesleki sorumluluk sigortası” poliçemi daha sonra incelediğimde üzerinde “üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası” yazdığını gördüm. Sigorta şirketinden acaba yanlış bir teminat mı satın aldım?

Hayır. Sigorta şirketleri, ürün pazarlaması sırasında tüketiciye sunmuş oldukları teminatın, mevzuatta yer alan ismini kullanmak yerine daha akılda kalacak farklı isimler kullanmaktadırlar. Örneğin “konut sigortası” olarak pazarlanan ürünler, yangın sigortası ve buna ek olarak verilen teminatlardan oluşmaktadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası da ürün pazarlaması aşamasında kullanılan isimdir.

SAĞLIK SİGORTALARI HAKKINDA

1. Sağlık Sigortalarında fiyata etki eden önemli unsurlar nelerdir?

Cinsiyet, yaş ve sağlık durumudur.

2. Eğer ekonomik bir primle sigorta satın almak istiyorsanız ne yapmalısınız?

Ameliyat gerektiren önemli bir hastalık gibi tek başına altından kalkamayacağınız bir yatarak tedavi harcamanız için yatarak tedavi teminatı alabilirsiniz.

3. İlk kez sağlık sigortası satın alan bir kişi için sigorta kapsamında en çok nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bilindiği gibi özel sağlık sigortaları her türlü sağlık harcamalarını kapsıyor. Bu nedenle hem istisnaları hem de bekleme süresini uygulayan hastalıkları öğrenmekte yarar vardır.

4. Sigortaya kabulde check-up yaptırmak gerekli midir?
Hayır. Yalnızca başvuru formu doldurmak yeterlidir. Özellikle sağlık ile ilgili bölümdeki soruların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.

5. Sağlık Sigortalarında mevcut ancak beyan edilmeyen hastalık neden ödenmez?

Sigorta şirketleri sigortaya kabulde kişilerin mevcut rahatsızlıklarına göre bir risk değerlendirmesi yapar. Bu nedenle mevcut rahatsızlıklar gerekirse bir ek primle sigortaya kabul edilir. Beyan edilmediğinde ne yazıkki hiç bir şekilde ödenmeyecektir.

6. Kadınlarla erkeklerin özel sağlık sigortası kıyaslandığında kadınların primleri neden daha yüksektir?
Bu durum kadınların doğum ve kadın hastalıkları riskinden kaynaklanmaktadır.

7. Sağlık Sigortaları yalnızca hastalandığım zaman oluşan tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta türü müdür?
Hayır. Sağlık Sigortaları hastalık ve kaza neticesi oluşan tedavi masraflarını kapsar. Dolayısıyla herhangi bir kaza geçirdiğinizde tedavi masrafları için Sağlık Sigortanızdan faydalanabilirsiniz.

8. Sağlık Sigortalarında prim öderken ayrıca vergi ödemem gerekiyor mu?
Hayır. Sağlık Sigortası primlerinde gider vergisi bulunmamaktadır.

9. Sağlık Sigortalarında tek başına ayakta tedavi teminatı alabilir miyim?
Hayır. Sağlık Sigortalarında öncelikle Hastane Tedavi Teminatını almak zorunludur. Ayakta tedavi teminatı ancak Yatarak Tedavi Teminatının yanında alınabilir.

10. Sağlık Sigortalarında aile olmanın avantajı var mıdır?
Evet. Bazı ürünlerde aile olduğunuz takdirde özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

11. Grup olarak sigortalandığımızda ne tür haklar elde ediyoruz?
Grup olarak sigortalandığımızda ferdi/aile sigortalarından farklı olarak özel indirimler alabiliyoruz. Ayrıca önemli ve kronik hastalıklar için konulan standart bekleme süreleri belirli sigortalı adedinden sonra kaldırılabilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken grupta elde edilen hakların gruptan ayrılmak durumunda bireysele aktarılamayacağı hususudur.

12. Sağlık sigortalarında sigortaya kabulum için ne yapmalıyım?
Sigortaya kabul için öncelikle sigorta başvurunun eksiksiz doldurulması gerekir. Daha sonra Sigorta Şirketi Risk kabul şartlarına göre başvuru formunu değerlendirir. Hangi koşullar altında sigortaya kabulun gerşekleşeceğini sigortalıya bildirir.

13. Sigortalı olduğum dönemde herhangi bir rahatsızlığım olmaz ise bir sonraki dönemde prim indirimi uygulanır mı?
Seçenekli Anadolu Ferdi Sağlık sigortalarında, ödenen tazminat tutarının miktarına bağlı olarak, bir sonraki dönem için % 30’a kadar indirim yapılmaktadır.

14. “Hayat Boyu Yenileme Garantisi” nin avantajları nelerdir?

Anadolu Sigorta, sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını Anadolu Sigorta’da 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların primlere oranları %100’ün altında olan ferdi sigortalılara Anadolu Sigorta’daki ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hiç bir hastalığı kapsam dışı bırakmadan ve söz konusu hastalıklar için hastalık ek primi almadan hayat boyu yenileme garantisi verecektir.
Hayat boyu yenileme garantisine hak kazanan sigortalıların, sadece bir önceki poliçelerinin ödenen tazminat ve alınan net prim oranına bakılarak Hasarsızlık İndirimi ve Ek Prim Tablosu’nda gösterilen ek prim oranları uygulanacaktır. Uygulanabilecek ek prim oranı ise en fazla %50 ile sınırlandırılmıştır.
Böylece sigortalılar yenileme dönemlerinde ödeyecekleri azami prim tutarını önceden bileceklerdir. Bunun yanında sigortalılar, poliçelerinin ödenen tazminat-alınan net prim oranına göre Hasarsızlık İndirimi ve Ek Prim Tablosu’nda gösterilen hasarsızlık indirim oranlarından yararlanarak daha az prim ödeyeceklerdir. Ek prim ve hasarsızlık indirimi oranları kişilere özeldir. Duruma göre ailedeki bir fert için ek prim uygulanırken, diğer aile bireyleri hasarsızlık indiriminden yararlanabilecektir.

15. Sigorta yaptırmadan önce var olan rahatsızlığıma ilişkin tedavi masrafları neden ödenmiyor? Ödenmeyecek ise niçin sigorta yaptırayım?

Bilindiği gibi sigorta tarafından ödeme yapılabilmesi için hasarın “ani ve beklenmedik” olması koşulu vardır. Sigorta şirketleri, poliçe döneminizde bu mantık çerçevesinde ortaya çıkacak sağlık harcamalarınızı satın aldığınız poliçe limitleri dahilinde karşılamakla mükelleftir. Aksi takdirde bilinen rahatsızlıklar ya da hasarların bu kapsamda değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi, talep edilmesi de hem yasal değil, hem de etik kurallara aykırıdır.

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EKSPERLER:

1. Hasarımı tespit için sigorta şirketim tarafından gönderilen eksperin tavırlarından ve yaklaşımından rahatsız oldum. Şikayetçi olmak istiyorum. Nereye şikayet etmeliyim?

Sigorta eksperlerinin uygulamalarına yönelik şikayetler, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru adresi www.sigortacilik.gov.tr sitesinden alınabilir.

2.Eksperler Sigorta Şirketlerinin çalışanları mıdır?

Eksperler sigorta şirketlerinin çalışanları değillerdir. Sigorta şirketlerinden bağımsız, konusunda uzman ve bu uzmanlığını da yetkili makamlar tarafından verilen Sigorta Eksperliği Belgesi ile onaylanmış kişilerdir. Eksperler, sigortalı ve de sigorta şirketi adına hareket eden, tarafsız ve bağımsız bilirkişidir.

3. Sigorta şirketi, eksper raporunda belirtilen rakamdan daha düşük tazminat ödemek istiyor. Buna hakları var mı?

Eksper raporları, gerek sigortalılar, gerekse sigorta şirketleri açısından tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir. Bununla birlikte, bahse konu raporun sigorta şirketini bağlayıcı yönü bulunmamaktadır. Ödenmesi gereken tazminat tutarı konusunda sigorta şirketi ile aranızda bir ihtilaf vukuunda, bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

4. Sigorta Şirketinin ödemek istediği tazminat tutarı gerçek hasarımı karşılamıyor. Bununla birlikte şirket, ödenecek tazminatı kabul ettiğime ilişkin bir belge imzalatmak istiyor. Ne yapmalıyım?

Tazminat tutarının miktarına ilişkin sigorta şirketi ile aranızdaki anlaşmazlığın çözümü için yetkili mercii mahkemelerdir. Bununla birlikte, sigorta tazminatını kabul ettiğinizi ve dolayısıyla şirketin size karşı bütün yükümlülüğünü yerine getirdiğini gösterir belge niteliğini taşıyan ibranamenin, zorla tarafınıza imzalattırılması söz konusu olamaz. Bu yönde hareket eden şirketler hakkında Hazine Müsteşarlığına şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Başvuru adresi www.sigortacilik.gov.tr sitesindedir.
Ancak o anki nakit ihtiyacınızın karşılanması için şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz: Tazminatın şirketin ödemeyi kabul ettiği bölümünü alır, ibranameye “tarafıma ödenen tazminat tutarı talebimi tam olarak karşılamadığından, ödenen tutarın fazlası üzerinden haklarım saklı kalmak kaydıyla” şeklinde bir şerh koyabilirsiniz. Bundan sonra, şirket ile aranızda tartışmaya neden olan meblağ için mahkemeye başvurabilirsiniz.

5. Acentem ile ilgili şikayetlerimi nereye ve kime bildirmeliyim?

Acenteler Sigorta şirketlerinin Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini yürütürler. Dolayısıyla her türlü şikayetin de acentenin bağlı olduğu Bölge Md.lüğüne yazılı olarak yapılması uygun olur. Ancak hasarın tazmini ve takibi konusunda acentelerin yasal yükümlülüklerinin bulunmadığı göz önünde tutulmalıdır. Bununla birlikte acentelerin hasar takibi konusundaki hassasiyetleri, sigortalılarına karşı bir vicdani yükümlülük olup, sektördeki etkinlikleri ve portföylerinin devamı açısından önem taşımaktadır.

6. Bir sigorta şirketi hakkındaki şikayetlerimi nereye bildirmeliyim ve şikayet dilekçem hakkında ne gibi işlemler yapılır?

Sigorta Şirketlerinin uygulamalarına yönelik şikayetler, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaktadır.
Müsteşarlık, öncelikle söz konusu şirketten olay hakkındaki açıklamasını ister. Şikayet dilekçeniz ve sigorta şirketince hazırlanan açıklama yazısı ve bunlara ilişkin her türlü doküman, bir bütün olarak değerlendirilir. Mevzuata aykırı hareketlerden ile mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, Müsteşarlığın bu konudaki talimatı ile çözümlenir.
Ancak sorumluluk oranlarının tespiti, tazminat tutarının parasal büyüklüğü gibi konulardaki anlaşmazlıkların çözümü için yetkili mercii, ilgili genel şartlara göre hakem tayin edilen bilirkişi, buna rağmen çözümlenemeyen konularda ise nihai olarak mahkemelerdir.

7. Eksperlerin hasara hangi noktada müdahale edeceği konusundaki tereddütlerimi sormak isterim. Örneğin konutumu veya işyerimi eksperin hemen gelemeyeceği bir anda su bastı ve derhal alınması gereken tedbirleri almadığım takdirde hem hasarım büyüyecek hem de mağduriyetim artacak. Ya da işyerimin camı kırıldı, dolabı arıza yaptı vs. hasarlarla ilgili işyeri faaliyetimin aksamaması gerekiyor. Böyle durumlarda uygulama nasıldır?

Burada sigortalıya düşen vazife hasar öncesinde ve sonrasında sigortası yokmuş gibi gerekli tedbirleri almaktır. Su basan bir mekanın derhal tahliye edilmesi, gerekiyorsa suyun tahliyesi, eşya veya malların korunması için gereken tedbirlerin alınması, gerekli acil onarımların hemen başlatılması gerekli ve doğaldır. İşyerindeki cam kırılması, dolap arızası gibi teminat dahilinde olmakla birlikte faaliyetlerin devamını engelleyen hususların da derhal giderilmesi uygun hal tarzıdır. İlk tedbirleri alınmasını müteakip hasar ihbarında bulunulması ve görevli ekspere yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek hasara ilişkin bilgi, belge ve enkazın gösterilmesi, hasarın tazmini için yeterli olacaktır.

 

Zoom In Zoom Out

 

BAŞA DÖN
Copyright © 2008 Bizbize Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. |